Tomal Aktiebolag

Member for+ 8 years

Last update:

Contact - Tomal Aktiebolag

Bol 110
31165 Vessigebro

Sweden

Fax +46 346 71 31 39
Social networks

Additional information

Kompass ID? SE140558
Kompass member for + 8 years
Membership Booster

Legal information - Tomal Aktiebolag

Nature Headquarters
Year established 1968
Activity (SNI07) Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c. (28990)
Corporate capital 500,000 sek
Organisationsnr. 5561210815
VAT no SE556121081501
No employees 72 Employees

Presentation - Tomal Aktiebolag

Tomal AB sell, construct, produce and deliver custom made metering equipment for solids including silos. We offer polymer make-up systems, as well as pneumatic conveying systems for powders and granules.
We have multiple dosing systems for product feeding.

Read more about what we can do for you on our website www.tomal.se.

Company catalogues -  Tomal Aktiebolag

Click on the picture to display the catalogue

Tomal Multiscrew Feeders (English)

1 pages

Download catalogue

Company’s Videos -  Tomal Aktiebolag

General Information -  Tomal Aktiebolag

Certifications

Type: EN 1090-1:2009
ISO 9001:2015 ISO 9001:2015
Description: – Kvalitetssäkring är en strategisk uppgift inom Tomal AB och omfattar samtliga medarbetare. Det förväntas att samtliga medarbetare har en ständig strävan mot förbättring vad gäller kvalitet, konkurrenskraft och kundnytta. – Begreppet kvalitetssäkring enligt ISO 9001.2015 står för en helhetssyn på Tomal AB:s totala verksamhet och avser interna och externa kunder. Varor och tjänster skall levereras i rätt tid och med rätt kvalitet enligt avtalade villkor. – Vi skall som individer och som företaget Tomal AB agera på ett sätt som innebär att varje leverans kommer att utgöra en rekommendation för kommande affärer och befästa Tomal AB:s anseende som en pålitlig affärspartner. Regelbundna mätningar skall genomföras för att utvärdera om vi uppfyller kundernas förväntningar. – Ledarskap inom företaget innebär ett engagerat åtagande för att nå kvalitetsmålen..
Type: ISO 3834-2:2005

Banks

Export area

Worldwide

Executives - Tomal Aktiebolag

Buy the executives list from the same business

Linda Madelene Kallenberger

CEO - Chief Executive Officer (VD)

Andreas Zacharias Johannes Dulger

Chairman (Ordförande)

Peter Friedrich Stiffel

Director (Styrelseledamot)

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Auditor (Revisor)

Linda Viktoria Larsson

Auditor (Huvudansvarig revisor)

Thomas Cronqvist

Sales Director/Manager (Försäljning)

Anders Ohlsson

Production Director/Manager (Produktion)

Stefan Tengvall

Manufacturing Director/Manager (Konstruktion)

Anders Carlsson

Quality Control Director/Manager (Kvalitet)

Christer Björkengren

Planning Director/Manager (Lager)

Christer Björkengren

Purchasing Director/Manager (Inköp)

Barita Persson

Purchasing Director/Manager (Inköp)

Barita Persson

Shipment Manager (Spedition)

Lucy Palsäter

Shipment Manager (Spedition)

Magnus Dahl

IT Director/Manager (IT)

Barita Persson

Admin/Finance Director/Manager (Sekretariat)

Therese Jensen

Admin/Finance Director/Manager (Ekonomi)

Location -  Tomal Aktiebolag

Other addresses

Visit address Bol 110 31165 Vessigebro Sweden
Postal address Bol 110 31165 Vessigebro Sweden

Key figures -  Tomal Aktiebolag

Turnover

Operating income

Net profit

Activities -  Tomal Aktiebolag

Producer Distributor Service providers

Other classifications (for some countries)

SNI (SE 2007) : Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c. (28990)

NACE Rev.2 (EU 2008) : Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c. (2899)

ISIC 4 (WORLD) : Manufacture of other special-purpose machinery (2829)

Activities